Als politiedienst moeten we er natuurlijk alles aan doen om voor de bevolking zo bereikbaar mogelijk te zijn. Tegenwoordig kan dat telefonisch, via fax, mail en sociale media (links op deze site). Van al deze middelen is de telefoon echter de énige manier om een snelle tussenkomst te vragen! Hoewel we 24u op 24u en 7 dagen op 7 onze politiemensen aan het werk hebben, zijn onze onthaalposten en onze telefoon slechts bemand op de gewone openingsuren van onze kantoren. De 101 centrale is wél permanent bemand en is dan ook dé aangewezen dienst om uw dringende melding aan de politie te doen (buiten de kantooruren worden onze telefoons sowieso doorgeschakeld naar de 101-centrale.

Even een voorbeeld:  op 16 december een poging inbraak plaats. De bewoners waren niet thuis maar een buur heeft wel gezien dat er rond 18u de dag ervoor een voertuig op de oprit gereden is, waarvan de 2 inzittenden eerst aanbelden aan de voordeur en vervolgens naar de achterzijde van de woning gingen. Deze informatie is ons slechts verstrekt als daags nadien de poging inbraak vastgesteld werd en de benadeelde onze diensten verwittigde. Het klopt dat de 101-centrale heel wat nutteloze oproepen krijgt, maar het melden van een verdachte situatie is dat zeker niet!  Als men het heeft over nutteloze oproepen gaat het om mensen die bellen voor informatie over bijv. De Lijn, loodgieters, de dag van de huisvuilophaling, enz... Informatie die dus bij de dienst in kwestie moet verkregen worden en niet bij de politie.

Een dringende melding aan de politie hoeft daarvoor helemaal niet ernstig te zijn, het feit dat uw melding onmiddellijke opvolging vraagt is voldoende om de 101 te bellen.

 101