Buurt Informatie Netwerk Kuurne ingezet voor Techno Preventief Advies

 Het bestaande gemeentelijk subsidiereglement voor de beveiliging van woningen tegen inbraak werd in de zitting opgeheven.

 

Het nieuwe Charter van het Buurtinformatienetwerk Kuurne werd daarop goedgekeurd. In dit charter staat dat techno-preventieve adviseurs worden ingezet voor adviesverlening en opvolging bij inbraak- en brandpreventie in toepassing van de omzendbrief van Minister Turtelboom.

Burgemeester Francis Benoit verduidelijkte : “ In 2013 waren er in Kuurne 30 inbraken in woningen en 44 in niet-woningen als horeca, bedrijven of openbare gebouwen. Dit is een daling van 5 woningen en 10 niet-woningen vergeleken met 2012.

Een risicozone blijft de winkelzone Ter Ferrants en de industriezone.

De daling lijkt een resultaat van de verhoogde inzet van de PZ Vlas naar criminaliteit en inbraken, maar ook van het sterke BIN Kuurne dat door de korpschef het ‘best werkende van Vlaanderen’ wordt genoemd. Lendelede en Kortrijk starten nu ook met een BIN netwerk naar het model van Kuurne.

Het vroegere premiereglement voor beveiliging was toegespitst op een premie voor werken en minder op het aanvragen van voorafgaandelijk advies.

Nu worden de vrijwilligers van het BIN gecoördineerd uit de politiezone en ook de brandweer is bij het project betrokken.

De vrijwilligers krijgen een opleiding en behalen het brevet van techno-preventief adviseur.

Hiervoor ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding. Doelgroepen die voor dit advies in aanmerking komen zijn particulieren en zelfstandige ondernemers.

Een techno-preventief advies bestaat uit een eerste bezoek van een vrijwilliger die informeert over beveiligings- en preventietechnieken voor een gebouw en eventueel advies over brandveiligheid.

Bij het tweede bezoek worden de maatregelen geëvalueerd op verzoek van de burger die ze uitvoerde. Na het tweede bezoek wordt een attest afgeleverd voor woningen waar voldoende maatregelen zijn genomen in het kader van beveiliging en inbraakpreventie. “